A la ciutat, la majoria de vies ciclistes que hi ha, per no dir totes, en comptes de facilitar la circulació de les bicicletes la compliquen, la fan menys segura, més lenta, menys còmoda o entra en conflicte amb els vianants (la majoria de vies ciclistes són voreres-bici).

En aquestes condicions, sovint optem per circular per la calçada o per la vorera, ignorant la via ciclista.  Però, legalment es pot fer això? Si hi ha una via ciclista les bicicletes han de circular-hi obligatòriament?

La conclusió és que les bicicletes i els cicles han de circular obligatòriament per les vies ciclistes (carril bici, vorera bici…), quan aquestes existeixin, si estan senyalitzades amb el senyal d’obligació R-407a. Si aquest senyal no hi és, encara que hi hagi la marca vial de la silueta d’una bicicleta, no és obligatori circular-hi.

R407a

La definició del senyal en el Reglament General de Circulació és ben clara:

“R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.”

De fet, l’apartat de sancions de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de la ciutat de Lleida preveu una sanció de 80 euros (40 euros si es paga anticipadament) per a les bicicletes que circulin fora d’una via ciclista, però desconeixem si s’ha aplicat mai aquesta sanció o si la Guàrdia Urbana té la intenció de fer-ho.

No ens agrada que sigui així, però DURA LEX, SED LEX (DUREX, xd)

A la pràctica no creiem que la Guàrdia Urbana sancioni ningú per aquest fet, així que cadascú faci el que cregui convenient, però per aquells que siguin escrupolosos amb les normes, com jo, encara que sigui vergonyós, ja ho sabeu.

Així que, per exemple, és obligatori circular per la vorera-bici del C/ Lluís Companys (per no dir-li punt-bici de tant curt que és), vorera-bici de Gran Passeig de Ronda, carril bici de la Rambla d’Aragó…

Per sort dels seguidors de les normes i de tots els ciclistes si la Guàrdia Urbana canvia de parer, aquest senyal no abunda a la ciutat. De fet, molts suposats carrils bici no tenen cap tipus de senyal vertical ni marca vial  que indiqui que és una via ciclista, per tant, teòricament no són vies ciclistes així que ningú ens pot obligar a circular per allí si no hi ha cap senyal.

No m’agrada que sigui obligatori perquè la majoria de vies ciclistes són pèssimes, així que defenso que es retirin aquests senyals i que no se’n posi’n més i que els ciclistes puguem escollir entre circular per la calçada, la via ciclista o la vorera (quan la normativa ho permeti i sense molestar als vianants) en funció de la seguretat, comoditat i rapidesa, la condició física del ciclista, si es va a fer esport en bici de carretera, si vas a comprar en bici, si només tens 7 anys…  Una via ciclista ben feta no caldria que fos obligatòria, la gent escolliria circular per allí perquè és la millor opció. De fet, el primer pas a l’hora de construir vies ciclistes, a part de valorar si és el que cal, és prioritzar la qualitat i no la quantitat. Però de moment no és així, tot el contrari: mala qualitat i obligació.

I, per acabar, si algun dia voleu fer una cargolada i no teniu una bona graella, la xapa d’aquest senyal us anirà molt bé! Dos vegades molt bé! 😉

 

(Nota: ni l’autor de l’article ni els altres autors es fan responsables de l’ús que se’n faci del que expressa l’article, ni de multes, ni de cargolades-ciclistes amb graelles-R407a)

(Nota 2: si feu una cargolada, convideu-nos!)

 

 

 

 

(Visited 337 times, 1 visits today)