Un dels motius pels quals mota gent no va en bicicleta (malgrat desitjar-ho) és perquè “és perillós”. I no “és perillós” per la bicicleta en ella mateixa, sinó “pels cotxes, que van com bojos i em posen nerviós/a”. És per això que mesures com calmar el tràfic acostumen a afavorir l’aparició de nous ciclistes. Ara bé, també, com s’ha demostrat en molts estudis, podem trobar la relació inversa: és precisament l’augment del nombre de ciclistes, que calma el tràfic. Ho diré d’una altra manera: com podem reduir les morts de ciclistes a la carretera? La resposta pot semblar paradoxal, però és ben certa: anant més en bicicleta.

Anar en bicicleta no és perillós. Hi ha una veritat que ha de ser dita: el major risc que comporta aquesta activitat no li és intrínsec, sinó imposat pels vehicles de motor. I, malgrat això, en la major part dels accidents en bicicleta no hi intervé cap vehicle de motor ni es produieix dany greu a la salut del ciclista. A les dades em remeto. Mireu aquest gràfic. Mostra els accidents mortals per país en relació ambels quilòmetres fets en bicicleta per habitant. Com podeu veure, com més quilòmetres fa cada habitant en bicicleta, menys probabilitats té de morir en un accident. Es calcula que, a partir d’un 10% d’usuaris de la bicicleta, el comportament dels conductors de cotxe canvia completament.

 

A més d’un canvi en la mentalitat dels conductors i dels governs, hi ha una altra raó del descens de la mortalitat.: el dany potencial està relacionat amb l’energia cinètica involucrada en un accident. Aquesta és proporcional a la massa de l’objecte en moviment multiplicada pel quadrat de la velocitat. Això és: Ec = m · v2 . Un vehicle de dues tones que va a 50 km/h té més de 200 vegades l’energia cinètica d’un home de 85 kg que pedala a 15 km/h en una bicicleta de 15 kg. És per això que s’acostuma a parlar de les zones 30. Es calcula que, a menys de 30 km/h, ciclistes i vianants rares vegades resulten morts en una col·lisió amb un vehicle. Això és important, perquè en el 90% de les morts de ciclistes hi ha algun vehicle de motor implicat.

Països com Dinamarca, on la gent que va a peu o en bicicleta té prioritat, i on moltíssims pares i mares duen els nens a l’escola amb una bicicleta de càrrega, són molt segurs, com podeu veure. Tant de bo ben aviat, els lleidatans i les lleidatanes puguin fer el mateix.

 

(Visited 161 times, 1 visits today)