Circular amb bicicleta per la calçada de l’Avinguda de Catalunya, en sentit ascendent, és una mica complicat i no és massa agradable.

A la dreta hi ha un carri bus, per tant, les bicicletes (com la resta de vehicles), no hi poden circular i ens impedeix circular pel carril més proper a la vorera, que és més segur i agradable. En aquest cas, la normativa de la ciutat ens obliga a circular pel carril contigu, que queda al mig, entre el carril de l’esquerra i el carril bus.

Aquesta situació, sumada al fet que el carrer fa pujada, fa que el ciclista circuli a velocitat molt baixa entre dos carrils per on circulen vehicles força ràpidament, sobretot en comparació amb el ciclista. A més a més, el trànsit en aquest carrer és força elevat en determinats dies i hores.

I, per acabar-ho d’adobar, a l’alçada del Carrer de Lluís Companys, el carril per on han de circular les bicicletes (el del mig, contigu al carril bus) és l’únic que la senyalització permet utilitzar per a continuar recte cap a l’Avinguda d’Aragó, ja que el carril de l’esquerra és exlcusiu per a girar cap al Carrer Lluís Companys (sovint hi ha vehicles aturats esperant que el semàfor es posi verd per a canviar de direcció) i el de la dreta és un carril BUS reservat per a aquests vehicles (i també taxis).

L’opció que queda és circular per la vorera de la dreta (en sentit ascendent), però sovint hi ha molts vianants i només fem que molestar.

Per tot això, de manera provisional fins que no es construeixi una via ciclista en aquest carrer, demanem que es permeti circular les bicicletes per aquest carril bus. Això s’aconsegueix canviat la senyalització actual. Per exemple, es pot afegir un panell complementari amb la inscripció “circulació de cicles autoritzada” dessota del senyal de “carril bus-taxi” o afegir un adhesiu de vinil amb la silueta d’una bicicleta al senyal existent, i reforçar-ho, si cal, amb la marca vial de la silueta d’una bicicleta al costat de les inscripcions “BUS” i “TAXI” a la calçada.

El principal problema de la circulació de bicicletes pel carril bus és que alenteixen la circulació d’aquests si el ciclista va molt lent i no poden avançar-lo perquè hi ha molt trànsit a la resta de carrils. Als països on es permet, cal dir que els carrils acostumen a ser molt més amples que a Lleida (entre 4 i 4,5 m d’amplada) i desapareix aquest problema perquè hi ha espai per a avançar. Tot i això, creiem necessari que s’autoritzi aquest cas perquè no hi ha alternatives ara per ara.

A França és habitual que s’autoritzi la circulació de bicicletes per aquests carrils, com en aquest carrer de Perpinyà:

carril_bus_perpinya

(Font imatge: Google Street View)

A continuació, per tal de facilitar la feina, us proposem que copieu directament als espais de la “Bústia de suggeriments, informacions o queixes” la plantilla següent, però com que el missatge de la bústia és personal, podeu escriure el que vulgueu.

Es tracta de: SUGGERIMENT

Tema: SENYALITZACIÓ VIAL

Assumpte: AUTORITZACIÓ CIRCULACIÓ BICIS CARRIL BUS AV. CATALUNYA

Suggeriment:

PER TAL DE FACILITAR LA CIRCULACIÓ DE CICLES PER L’AV. DE CATALUNYA, EN SENTIT ASCENDENT, DEMANO QUE LA SENYALITZACIÓ PERMETI LA SEVA CIRCULACIÓ PEL CARRIL BUS. ES POT AFEGIR UN PANELL COMPLEMENTARI AMB LA INSCRIPCIÓ “CIRCULACIÓ DE CICLES PERMESA”. LA SITUACIÓ ACTUAL OBLIGA A CIRCULAR ELS CICLES PEL CARRIL CONTIGU, EN UN TRAM DE PUJADA, COSA QUE FA QUE EL CICLISTA CIRCULI LENTAMENT ENTRE DOS CARRILS PER ON CIRCULEN VEHICLES RÀPIDAMENT I BLOQUEJA L’ÚNIC CARRIL QUE PERMET CONTINUAR CAP A L’AV. D’ARAGÓ.

(Visited 150 times, 1 visits today)