La Comissió de Camins Escolars de l’AMPA de l’escola pública Frederic Godàs es va crear per afavorir rutes adequades per tal que la canalla -sense els pares i quan l’edat ja ho permeti- puguin anar i tornar de l’escola a través de rutes dissenyades sota el criteri del principi de jerarquia de la mobilitat: primer a peu, segon en bici, tercer en bus i quart en cotxe compartit.

Durant aquests aproximadament 8 anys de la comissió s’han desenvolupat moltes d’activitats entre les quals es destaquen un seguit d’accions per impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport per anar a l’escola. Cappont és un barri ideal per fer-ho; sense pujades, amb molts carrers de trànsit relativament tranquil (al marge de l’Av. de les Garrigues i l’Estudi General) i, a més a més, ja disposa d’una incipient xarxa de carrils bici. Tot i que majoritàriament la comunitat educativa es pot desplaçar a peu, encara hi ha massa famílies que utilitzen el vehicle privat per dur els fills a l’escola per unes distàncies que en bicicleta serien perfectament assequibles i més ràpides.

08-Sortida2016

El primer que es va fer va ser crear un document de treball que fos una mica la base per a totes les nostres propostes; és a dir, com una mena de full de ruta i que podeu trobar al web de l’AMPA de l’Escola:

A partir d’aquí, nosaltres hem intentat incentivar-ho amb un seguit de propostes que podem resumir en tres apartats:

a) Dos cops a l’any, tardor i primavera, fem venir un mecànic a la sortida de l’escola per tal que tothom que ho vulgui pugui posar a punt la seva bici. Un dels problemes d’agafar la bicicleta és que, si no se’n fa un ús regular, pot ser que no estigui en condicions per circular, encara que se’n tinguin ganes! Així, com a mínim, assegurem que l’alumnat que vol utilitzar-la i no fa revisions habitualment, pugui posar a punt la seva bici.

User comments

El mecànic posa a punt les bicicletes

b) Amb l’alumnat de 6è i amb la col•laboració de la unitat ciclista de la Guàrdia Urbana, organitzem una sortida (amb xerrada teòrica prèvia) als tres instituts del camp escolar per tal que l’alumnat que el curs següent anirà a fer l’ESO descobreixi que la bici pot ser una alternativa real per desplaçar-s’hi. Només cal anar als aparcaments habilitats per a bicis dels INS Gili Gaya, Màrius Torres i Joan Oro (espectacular!) per veure que això ja és una realitat, a la qual podem dir que hi hem pogut aportar el nostre granet de sorra.

Sortida als instituts

Sortida als instituts

c) I també hem organitzat petites activitats complementàries tipus: sorteigs (de candaus, reflectants, bidons, timbres…), hem fet enquestes a les famílies, carnets amb punts per anar en bici a l’escola, jocs digitals didàctics sobre mobilitat sostenible que s’han fet a les tutories, consells i rutes per aprendre a anar en bici per ciutat, reunions amb les altres escoles del barri i la regidoria d’urbanisme i medi ambient de La Paeria i, finalment, també hem publicat diverses notícies a la premsa.

La guàrdia urbana fa una xerrada a l'escola

La guàrdia urbana fa una xerrada a l’escola

La Direcció de l’Escola ha estat també sensible a les nostres propostes i es va habilitar un espai per lligar les bicicletes al pati però pensem que, el més important, ha estat que les nostres propostes ja comencen a formar part d’algunes de les activitats pròpies de l’escola. Per exemple, per a la sortida en bici als instituts ja comptem amb l’ajuda i suport dels tutors de 6è quan, en un principi, només es contemplava com una activitat extraescolar.

Des d’aquí, doncs, animem a les AMPES de les escoles i instituts que, dins de les seves activitats, tinguin també en compte qüestions de mobilitat sostenible i seguretat vial. Que se’n parli, que es creïn comissions i que es debati el tema per tal que, entre tots, puguem aconseguir una ciutat més amable en la qual els nostres fills, si la família ho vol, puguin desplaçar-se en bici i amb seguretat a l’Escola

Josep Ma. Baiget, Ramon Llanes, Jordi Prats i Jordi Farré

(Visited 285 times, 1 visits today)