La ciclologóstica és el transport de missatgeria, paqueteria i altres objectes mitjançant bicicletes. És molt utilitzada al nord d’Europa i en ciutats com Nova York o Sant Francisco. A Espanya hi ha empreses fortament implantades, com Txita, a Sant Sebastià.

Podeu trobar més informació sobre el tema a http://cyclelogistics.eu/. No m’hi estendré més, però he copiat aquí aquesta taula extreta de la pàgina perquè vegeu perquè cada cop hi ha més empreses a europa que fan ús de la bicicleta per al transport diari.

La taula proporciona informació dels costos d’implementació i funcionament d’un servei de missatgeria / paqueteria. Compara una bicicleta de càrrega i una furgoneta tradicional. Les quantitats indicades estan basades en costos reals (el VAT és l’IVA; no l’he tocat perquè està pensat, si no m’equivoco, pel UK). Podeu trobar l’original aquí.

Bicicleta de càrrega 8freight Furgoneta VW Caddy 1.6 Diesel
Costos tangibles
Inversió inicial
Compra € 2.205 € 3.343 per any (contracte de lloguer de 3 anys, 10.000 milles per any)
Costos del dia a dia
Manteniment anual € 174,11 Inclòs en el contracte de lloguer
Combustible Zero € 1.309 pa
Impost del vehicle (Vehicle excise duty) Zero € 191,52 pa
Assegurança € 139,28 pa € 580,35 pa
Costos del ciclista / conductor
Salari en euros / hora € 8,71 Normalment autònoms. Es paga per entregues. Ex: € 2,32
Assegurança dels béns transportats Difícil d’organitzar € 168,30 for € 11.607 de cobertura
Costos intangibles
Contribució a les emissions Zero 152 g/km CO2
Contribució a la congestió Mínima Un altre vehicle a la carretera que contribueix a la congestió.
Soroll Cap Soroll del diesel
Velocitat mitjana per la ciutat 19 km/h 19km/h
Pàrquing Cap problema Restringit
Flexibilitat Accés a zones de vianants i carrils bici Restringida a la zona de vehicles motoritzats
Abast 80 km / dia Il·limitat
Impacte sobre la salut del conductor Dia de treball rigorós Sedentari
Exemple de costos d’entrega (Cambridge)
Exemple d’entrega 1
-Caixa A4- Recollida a les 10am; entrega a les 5pm-3,2 km € 3,42 +VAT (€ 4,11) € 9,87 +VAT (€ 11,84)Cambridge Van Courier 1€ 9,23 +VAT (€ 11,07)

Cambridge Van Courier 2

Exemple d’entrega 2
– 3 paquets A4- Recollits a les 10am; entregats a les 5pm-3,2 km € 5,75 +VAT (€ 6,89) € 9,87 +VAT (€ 11,84)Cambridge Van Courier 1€ 9,23 +VAT (€ 11,07)

Cambridge Van Courier 2

Exemple d’entrega 3
– 6 paquets A4- Recollits a les 10am; entregats a les 5pm- 3,2 km € 8,07+VAT (€ 9,68) € 9,87 +VAT (€ 11,84)Cambridge Van Courier 1€ 9,23 +VAT (€ 11,07)

Cambridge Van Courier 2

Altres:-Quan el negoci creix, es torna un problema trobar un lloc on guardar o aparcar les bicicletes de càrrega (pots deixar una furgoneta al carrer, però una bicicleta de càrrega necessita un lloc segur).

Salut i pedals!

(Visited 71 times, 1 visits today)