El proper divendres 30 de juny, els diferents grups polítics amb presència a la Paeria (PSC, CiU, Cs, ERC, Crida, PP i Comú) votaran una moció per l’ús de la bici, presentada pel BACC i En bici per Lleida. Com podeu comprovar, es tracta d’una moció amb mesures senzilles o ja previstes i de fàcil compliment, per tant confiem en que tots els grups votin favorablement. Tot i així, el cap de setmana anterior hi haurà una pedalada per mostrar-hi suport (aviat concretarem els detalls).

Aquí en teniu el text íntegre:

Moció pel foment de l’ús de la bicicleta a la ciutat de Lleida

Enbiciperlleida-BACC és una associació d’usuaris de la bicicleta que treballa activament per fomentar l’ús de la bicicleta a Lleida i està integrada per ciclistes que empren de forma habitual aquest mitjà de transport, tant a nivell individual com familiar. Per aquesta raó, ens considerem experts “de facto” en analitzar els encerts i les carències que tenen les infraestructures vials dedicades a la bicicleta a Lleida ciutat.

Ens hem regit sempre per un esperit positiu i de reforç de la nostra opció de fer servir la bicicleta per al transport urbà pels beneficis que comporta tant per a nosaltres com per l’entorn on vivim que és la nostra trama urbana. Per aquesta raó hem col·laborat quan ha convingut, des de fa més de 20 anys, amb la Paeria de Lleida aportant les nostres opinions tècniques i d’experiència diària per crear una trama òptima per circulació de la bicicleta a la nostra ciutat. I algunes vegades amb més èxit que altres, hem pogut aconseguir millorar molts projectes de la complexa implantació del carril bici a Lleida.

L’associació d’usuaris de la Bicicleta Enbiciperlleida-BACC, presentem aquesta moció per demanar a les forces polítiques representades en la Paeria de Lleida de treballar en favor de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a Lleida des del caire institucional.

Conseqüència d’això se’n desprèn una anàlisi de les infraestructures i normatives amb què compten els usuaris de la bicicleta per als seus desplaçaments i una demanda clara, activa i participativa per millorar i completar la xarxa de carril bici existent a la ciutat i treballar per la pacificació del trànsit a fi que la ciutadania pugui optar per desplaçar-se amb bicicleta amb convivència harmònica amb els vehicles de motor i els vianants quan, en cada situació quotidiana, les infraestructures i normes ho demanin.

Volem puntualitzar les actuacions prioritàries que creiem necessàries perquè les infraestructures ciclistes siguin veritablement útils, segures i eficaces en l’ús diari i que ajudin a una convivència cívica entre els ciclistes, vianants i trànsit motoritzat. Aquest llistat vindria a ser l’inici del seguit d’accions i mesures que volem que aquesta moció ajudi a posar en marxa, alhora que serveixi com a punt de reflexió per treballar d’una forma constant i valenta per l’harmonització de l’ús de la bicicleta en el nostre entorn urbà.

Per això demanem:

  1. Fer manteniment de la xarxa ciclable existent i progressiva connexió per millorar-ne la seguretat implementant mesures de segregació respecte la resta de vehicles de la calçada.
  2. Fer manteniment dels aparcabicis existents, així com continuar estenent-los en número i localitzacions, especialment en les zones amb més afluència.
  3. Finalitzar durant la vigent legislatura l’eix nord-sud des d’ETSEA fins la Bordeta, executant en una primera fase (2017) el tram d’Avinguda Catalunya.
  4. Revisar i modificar l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles per a facilitar l’ús de la bicicleta, per exemple permetent-ne la circulació per voreres de més de 5 metres amb límit de velocitat 10 km/h sense necessitat de senyalització específica.
  5. Planificar i executar campanyes de sensibilització per fomentar la convivència de la resta de modes de transport amb la bicicleta.
  6. Mantenir una via de comunicació amb els usuaris de la bicicleta, especialment abans de prendre decisions en matèria de mobilitat, tals com el disseny d’infraestructura, remodelació de carrers o mesures de reducció del trànsit motoritzat.
  7. Que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible reculli i vetlli pel compliment dels punts exposats en aquesta moció.

Enbiciperlleida-BACC

Juny del 2017

(Visited 226 times, 1 visits today)