El proppassat dia 16 d’octubre finalment es va inaugurar…

El nou tram de carril bici a l’Avinguda de l’Estudi General i el Pont de la Universitat, una notícia esperada per part del col·lectiu ciclista ja que aquest vial forma part de l’eix sud-nord, reivindicació prioritària per a nosaltres com així ho hem fet saber a La Paeria en totes les reunions que hem tingut amb ells.

Anomenem eix sud-nord a l’eix viari que aniria des de La Bordeta fins la Facultat d’Agrònoms i que permetria travessar de forma segura el centre de la ciutat en bicicleta. Si ho sumem a l’altre eix est-oest (paral·lel al riu) quan estigui tot en funcionament ens permetria comunicar i abraçar una part important dels desplaçaments en bici pel centre de Lleida.

Després de l’intent fallit a la Rambla d’Aragó (del qual millor no parlar-ne més…) i de la reforma del c/Balmes per la vorera –nosaltres en som contraris a envair l’espai del vianant…- ara tenim un tram molt més en la línia del que defensem; és a dir, al nivell de la calçada i segregat! Per tant, malgrat els aspectes que ara comentarem, la nostra valoració és positiva i animem als ciclistes que en facin un bon ús!

Aquesta és la nostra anàlisi i els punts febles del nou carril:

  1. AMPLADA:

Des de la rotonda de l’Av. de l’Estudi General amb la N-II fins al final del Pont de la Universitat tenim un carril en calçada, segregat, d’una amplada lleugerament inferior als dos metres i bidireccional. El carril és prou ample, encara que queda lleugerament per sota del que nosaltres considerem adequat i, donada l’amplada global de l’Avinguda, creiem que hem perdut l’oportunitat de fer-lo encara millor… El fet de ser bidireccional fa que, en contradirecció, això sigui molt important perquè dues bicis puguin passar sense problemes ja que una de les bicis ha de passar molt propera als vehicles. Segons el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”, l’amplada mínima d’espai de circulació d’aquest tipus de carrils ha de ser de 2 m, però es recomana que sigui de 2’5 m, així que en aquest cas no arribem al mínim per poc.

  1. SEGURETAT:

Aquests dies ja hem vist que el fet que els carrils per als vehicles siguin més estrets, ha comportat que els cotxes vagin amb més precaucions però considerem que és absolutament prioritari per a la seguretat dels ciclistes que s’estudiïn algunes mesures en aquesta línia: radars, carril de la dreta a 30, canvis semafòrics, bandes rugoses… Això es fa especialment important en el tram del pont d’entrada ja que fa “respecte”, per no dir una altra cosa, trobar-te de cara dos carrils en contradirecció que venen en baixada per Av. Catalunya, totalment desalineats (tot i que ara no tant en modificar les fletxes dels carrils) i sense saber cap on coi pots anar amb la bicicleta!

foto_cb_estudigeneral2

Els tècnics, conscients d’aquest fet han posat dues pilones a l’entrada del pont i  a les dues cruïlles següents (Jaume II i Dra.Castells) que esperem que ajudin a visibilitzar el perill. El carril està protegit per unes peces de goma (nosaltres en diem “barres de pa”) que ens separem dels vehicles i que segueixen el model que també s’ha implantat a Barcelona. Per certes, per les “marques” que alguns cotxes ja hi ha deixat, sembla que estan posades correctament i que són resistents. La distància entre elles dificulta que els vehicles puguin envair-lo i esperem que se’n faci un manteniment.

  1. CONNEXIÓ:

El carril neix amb un dels problemes sistèmics dels carrils a la nostra ciutat: la falta de connexió entre ells. Ens diuen que el proper tram d’Av. Catalunya es farà quan hi hagi la partida corresponent i que, probablement, serà per a principis de l’any vinent… Esperem que no s’allarguin els terminis perquè ara més que mai es fa evident la necessitat de connectar tots els trams perquè realment el carril tingui sentit. Ara, quan arribes al final del pont, realment no saps què fer si vols entrar al centre!

Mentrestant, fins que no es construeixi el carril bici de l’Avinguda de Catalunya caldria col·locar alguna senyalització provisional (tanques, cons, algun plafó…) a l’inici/final  del pont per tal de dirigir correctament els vehicles motoritzats cap als seus carrils i per informar els ciclistes que el carril bici s’acaba i només poden continuar a dreta o esquerra per la vorera bici de l’Avinguda de l’Alcalde Areny o l’Avinguda de Madrid.

Sobre la connexió amb la Rotonda amb la N-II la nostra proposta de moment és, malgrat tot, pujar a l’ampla vorera i agafar el semàfor de vianants a l’espera de trobar una solució més definitiva per enllaçar el carril cap a La Bordeta.

  1. PARADES BUS:foto_cb_estudigeneral3

Quan es circula pel nou carril, la primera impressió en sentit sud és agradable i és força ràpid ja que l’asfalt es nou. Et mous proper a la vorera i et notes segur encara que les dues parades de bus trenquen una mica el ritme. Com a defensors del transport públic ja ens agrada que hi hagi parades arreu i, de fet, la solució adoptada és la millor possible i la que apareix en molts manuals de dissenys de vies ciclistes. Ara bé, de cara a tenir-ho en compte en d’altres projectes, per tal d’evitar que els vianants romanguin sobre el carril i evitar trencar excessivament la continuïtat del carril bici, el retranqueig per darrera de la parada sol ser al mateix nivell de la calçada. Aleshores, cal col·locar guals de vianants per tal que els que es desplacen amb cadira de rodes o bé arrosseguen una maleta amb rodes puguin creuar-lo.

  1. SENYALITZACIÓ i SEMÀFORS:foto_cb_estudigeneral4

En aquest punt volem incidir que durant el mes i mig que han durat les obres ha faltat una clara i correcta senyalització provisional tant per als ciclistes com per als vehicles. Hem anat veient millores i petites intervencions dia a dia però pensem que de cara a futures obres caldria reduir aquest fet per evitar confusions a cotxes i ciclistes.

Afortunadament no ha passat res però ens preocupa especialment la manca de semàfors específics per a bicicletes a les dues interseccions amb Dra. Castells i Jaume II quan es circula en sentit al centre de la ciutat (en contra direcció). Són dos punts especialment perillosos donat que et pots trobar amb cotxes en sentit contrari que vulguin girar a la dreta i el ciclista no té un semàfor específic al costat del carril i ha de mirar el semàfor preexistent, que està a l’altra banda del carrer. Teòricament cal obeir els semàfors preexistents en tots dos sentits, però està clar que si circules en sentit cap al centre de la ciutat els semàfors no es veuen correctament. Han pintant unes línies de detenció al carril bici que poden ajudar a percebre la necessitat de mirar el semàfor, però és insuficient. A més a més, no n’han posat cap al semàfor que hi ha a la cruïlla amb l’Av. de València. És cert que aquí no té sentit aturar-se, però el semàfor hi és i teòricament cal obeir-lo igualment. Quins hem d’obeir i quins no? Només els que tenen una simple línia de detenció? No ens queda clar com acabarà finalment però tal i com està ara no és segur i, per tant, és absolutament imprescindible que hi hagi semàfors específics a les cruïlles per als ciclistes que circulen en direcció al centre de la ciutat!

semaforo-ambar-ciclistas

Semàfor taronja intermitent per a bicis

I ja que hem encetat el tema semàfors, també considerem interessant que, per tal de fer més fluïda la circulació de les bicis, es col·loquin “semàfors taronja intermitent amb la silueta d’una bici” en alguns passos de vianants, com es fa en d’altres ciutats, que funcionaran quan s’encengui el llum vermell del semàfor, per tal de permetre a les bicis continuar la marxa però cedint el pas en tot moment als vianants que creuen la calçada.

  1. CARRIL UNIDIRECCIONAL VS. BIDIRECCIONAL: 

Per tenir-ho en compte a l’hora de construir nous carrils bici, nosaltres preferim els unidireccionals (un per sentit a banda i banda de la calçada) en comptes dels bidireccionals, com en aquest cas, perquè, com que segueixen els mateixos fluxos que els vehicles motoritzats, són més intuïtius per tothom (no et trobes cotxes o bicis de cara a les cruïlles, els vianants tenen clar cap on han de mirar abans de creuar), són més fàcils d’implementar perquè s’aprofiten els mateixos semàfors i senyals preexistents per als cotxes (no cal posar semàfors específics nous perquè els existents es veuen clarament), i perquè són més fàcils de connectar amb els carrers perpendiculars d’ambdós costats, tinguin o no carril bici (ja ens explicareu com accedireu, des del nou carril bici, a determinats carrers perpendiculars com l’Av. de València)

És cert que també tenen inconvenients (necessites el doble de “barres de pa”, ocupes més espai, fer mitja volta és més complicat…), però creiem que abans d’optar sense més ni més pels bidireccionals cal reflexionar una mica.


foto_cb_estudigeneral5En resum, un bon tram de carril bici que celebrem, a l’espera de les millores esmentades anteriorment però que només tindrà sentit real quan tot l’eix sud-nord (com a mínim fins a Rovira Roure, cruïlla amb el Passeig de Ronda) estigui acabat i en ple funcionament. No ho diem només nosaltres: els estudis en altres ciutats demostren que realment, quan hi ha un carril bici ben fet, augmenta de manera molt important l’ús de la bici en aquell tram.

Finalment, també esperem que es faci aviat un dels nostres projectes aprovats que vam proposar per als pressupostos participatius com és el tram entre Lluís Companys i Canonge Brugulat i que es connectin també altres petits trams a Joan Baiget i Vallcalent, per exemple. Sobre el tram de la Rambla d’Aragó continuarem insistint i sembla que també està en projecte la seva reforma però, com quasi sempre, ens desespera la lentitud de les obres.

Ramon Llanes i Aleix Pallarol

(Visited 248 times, 1 visits today)