El titular potser és molt tendenciós, però feu un cop d’ull als mapes següents i ja m’explicareu…

Aquest és el mapa oficial de carrils bici de la ciutat de Lleida, que ha elaborat l’Ajuntament.

mapa_carrilsbici_paeria

Ara observeu aquest mapa de carrils bici que he elaborat, en base a observacions del que hi ha realment als carrers de la ciutat. També podeu visualitzar el mapa en línia fent clic aquí.

mapa_carrilsbici_realv2

No fa falta ser gaire espavilat per comprovar que l’Ajuntament ha estat massa generós a l’hora de comptabilitzar els carrils bici existents.

Però, què podem considerar com a carril bici?

La definició de “via ciclista” de la llei de trànsit és la següent:

74. Via ciclista. Via específicament condicionada per al trànsit de cicles, amb la senyalització horitzontal i vertical corresponent, i l’amplada de la qual permet el pas segur d’aquests vehicles.

Segons aquesta definició, considero que els carrils han de reunir aquests requisits:

 • Via específica per a cicles: ha d’existir una franja o una banda que delimitin un itinerari de circulació. No n’hi ha prou amb posar senyals als accessos d’una plaça, per exemple, sense delimitar un carril específic.
 • Ha de disposar de senyals horitzontals i verticals (seré generós i acceptaré que només n’hi hagi d’un tipus)
 • L’amplada ha de ser suficient (però també seré generós i no qüestionaré que molts carrils bici siguin massa estrets)

Tenint en compte aquests requisits, he classificat el que consideren com a “carril bici” de la forma següent:

 • Carril bici senyalitzat: disposa d’un carril específic de circulació i està senyalitzat.
 • Suposat carril bici (no senyalitzat): hi ha un carril delimitat amb una franja de paviment de color roig o amb línies paral·leles però no hi ha cap senyal horitzontal ni vertical que indiqui que és una via ciclista. Si no està senyalitzat no podem saber si és una vorera amb paviments i colors diferents o bé realment és un carril bici. En algun cas només hi ha aquesta franja de color roig i els vianants no tenen espai per caminar! Alguns exemples d’aquest tipus són a l’avinguda de Rosa Parks, al passeig de Ronda o al carrer de Jaume II.
 • Zones de vianants on es pot circular amb bici: són zones de vianants on no hi ha cap itinerari o carril específic delimitat però es pot circular amb bici perquè ho permet l’ordenança (com al passeig central de la Rambla de Ferran) o perquè hi ha senyals que ho autoritzen expressament (com a la plaça Ricard Vinyes o les passarel·les del riu). Però, com entendreu, una cosa és que es pugui circular amb bici per allí i l’altra és considerar-ho com carril bici quan realment és una zona per caminar, passejar, seure en un banc o prendre un cafè en una terrassa… Si seguim la lògica de l’Ajuntament, qualsevol carrer de la ciutat es pot considerar carril bici…
 • Zones on no es pot circular amb bici: lo més greu és que també consideren algun tram on NO ES POT ANAR AMB BICI! Sí, sí, consideren com a carrils bici algunes zones de vianants (òbviament per la calçada sempre es pot circular) on legalment no es pot circular-hi perquè l’ordenança no ho permet (en general no es pot circular per les voreres i zones de vianants) i no hi ha cap senyal que ho autoritzi expressament ni cap carril delimitat ni franja de color diferent. Segurament en algun cas podrem discutir si es pot anar per allí o no, però d’aquí a considerar-ho carril bici, tela… Alguns exemples d’aquest tipus són al carrer de Jaume II o al carrer de Xavier Puig i Andreu.

Doncs bé, crec que comparant els dos mapes no cal que afegeixi res més…

Per altra banda, des de l’Ajuntament sempre han manifestat que la ciutat disposa de “40 km de carril bici”.

captura_40kmcarrilbici

Si fem números surt el següent:

 • Carril bici senyalitzat: 18,9 km
 • Suposat carril bici (no senyalitzat): 7,4 km
 • Zones de vianants on en pot circular amb bici: 9,3 km
 • Zones on no es pot circular amb bici: 1,7 km

Jutgeu vosaltres mateixos…

Aquesta publicitat enganyosa es pot resoldre de dues maneres: o bé revisant els criteris del mapa oficial o bé construint de veritat aquests carrils bici fantasmes!

 

Nota: en el cas de carrils unidireccionals a cada banda del carrer només he comptat un dels dos sentits (el més llarg).

(Visited 509 times, 1 visits today)